PRIVACY VERKLARING2022-11-20T21:50:24+01:00

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Rock City Escape, waaronder inbegrepen de Rock City Escape website. Rock City Escape streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vind je algemene informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

Ons doel is natuurlijk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn! Wij willen je gericht kunnen informeren over je reservering voor escape room Bloody Mary (en/of eventuele overige activiteiten, zoals een rondleiding door het Eemklooster, een workshop, gebruik maken van een vergaderzaal, etc.) en daar hebben wij je persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. Je kan erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe wij met je persoonsgegevens om gaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van je persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens je kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan je IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij (een aantal van je) persoonsgegevens nodig.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Rock City Escape, waaronder inbegrepen de Rock City Escape website. Rock City Escape streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vind je algemene informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

Ons doel is natuurlijk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn! Wij willen je gericht kunnen informeren over je reservering voor escape room Bloody Mary (en/of eventuele overige activiteiten, zoals een rondleiding door het Eemklooster, een workshop, gebruik maken van een vergaderzaal, etc.) en daar hebben wij je persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. Je kan erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe wij met je persoonsgegevens om gaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van je persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens je kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan je IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij (een aantal van je) persoonsgegevens nodig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wij vragen de volgende persoonsgegevens van je:

 • Naam, e-mailadres en telefoonnummer. Hiermee informeren wij je over je gemaakte reservering en kunnen wij je tijdig inlichten, mochten er zich op de dag van je reservering bijzonderheden voordoen.

 • Adres, postcode, woonplaats. Deze gegevens kunnen bij het plaatsen van een reservering optioneel worden ingevoerd.

 • Wij vragen niet om je bankrekeningnummer, maar zien deze natuurlijk wel voorbij komen, wanneer je reserveert via onze website en direct online betaalt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wij vragen de volgende persoonsgegevens van je:

 • Naam, e-mailadres en telefoonnummer. Hiermee informeren wij je over je gemaakte reservering en kunnen wij je tijdig inlichten, mochten er zich op de dag van je reservering bijzonderheden voordoen.

 • Adres, postcode, woonplaats. Deze gegevens kunnen bij het plaatsen van een reservering optioneel worden ingevoerd.

 • Wij vragen niet om je bankrekeningnummer, maar zien deze natuurlijk wel voorbij komen, wanneer je reserveert via onze website en direct online betaalt.

Doeleinden voor gegevensverwerking

De persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van diensten geleverd door Rock City Escape, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen je persoonsgegevens dus nooit verkopen aan derden.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

 1. Het belangrijkste is dat wij je zo goed mogelijk kunnen informeren over de gereserveerde diensten. Wij sturen je na reservering een bevestigingsmailtje met alle details. Daarnaast ontvang je de dag voor je reservering een reminder e-mail, en na afloop van je bezoek een bedankmailtje.
 2. We vragen je telefoonnummer, om snel contact met je op te kunnen opnemen. Dit doen wij alleen in uitzonderlijke gevallen: bijvoorbeeld wanneer jullie groep op de reserveringstijd nog niet aanwezig is, wanneer er onverhoopt calamiteiten zijn (het gebouw staat in de brand, waardoor jullie reservering niet door kan gaan), etc.
 3. Adres, postcode en woonplaats hoeven niet verplicht ingevoerd te worden. Dit zijn optionele gegevens die wij alleen gebruiken indien achteraf een factuur moet worden verzonden. Dan hebben we de gegevens al en hoeven we ter plekke niet met pen en papier aan de gang, met kans op schrijffouten, etc. Daarnaast vinden wij het leuk om te zijn waar onze gasten overal vandaan komen.
 4. Als je vragen of klachten hebt over onze diensten, dan proberen wij je zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen je persoonsgegevens nodig, zoals je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens NIET?

 1. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet om je gerichte en relevante content te kunnen aanbieden.
 2. Wij stellen geen profiel van je op, gebaseerd op je persoonsgegevens.
 3. We tonen je geen gerichte advertenties, producten en aanbiedingen en verkopen geen beschikbare advertentieruimte aan derden.
 4. Wij hebben op dit moment geen nieuwsbrief en gebruiken je persoonsgegevens niet voor dergelijke doeleinden. Mochten we eventueel in de toekomst wel periodiek een nieuwsbrief, informatie over acties, etc., gaan verzenden, dan houden we je, met jouw toestemming, graag op de hoogte van interessant nieuws rondom Rock City Escape. Rock City Escape zal hiervoor je persoonsgegevens verwerken, indien je hiervoor uitdrukkelijk hebt aangemeld en toestemming hebt gegeven. Indien je deze informatie niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid in iedere toegezonden e-mail.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens zullen wij je hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen. Voorts bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Delen met derden

Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen (Cake Queen, Keistad Evenementen, etc.) die ons ondersteunen bij het leveren van de door jou gevraagde dienst en om die reden worden, enkel indien noodzakelijk, je persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Hierbij gaat het alleen om naam en telefoonnummer. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens.

Verbetering website / applicaties

Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website. Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden over het gebruik van de website zijn:

 • Het aantal bezoekers per dagdeel;
 • De gemiddelde verblijfsduur op specifieke locaties op de website van Rock City Escape en de aangeboden content;
 • Het aantal ‘clicks’ voordat een product wordt aangeschaft;
 • De instellingen van je apparaat die je browser naar ons toezendt.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met een derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie hierover verwijzen wij naar de website van Google Analytics.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben je persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van jouw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook jouw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn. De overige niet relevante persoonsgegevens zullen wij verwijderen.

Beveiliging en bewerkers

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Rock City Escape hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Je rechten en contact

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met Rock City Escape. Als je vragen hebt over de manier waarop Rock City Escape met je persoonsgegevens omgaat, kan je via info@rockcityescape.nl contact opnemen, onder vermelding van ‘Privacy rockcityescape.nl. Je kan ook een bericht aan bovenstaand e-mailadres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van je zijn vastgelegd, als je jouw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Privacy Terms
Terms of Service

Wij hebben onze privacyverklaring op 07-05-2018 voor het laatst gewijzigd. Rock City Escape behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Rock City Escape adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij je informeren.

Doeleinden voor gegevensverwerking

De persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van diensten geleverd door Rock City Escape, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen je persoonsgegevens dus nooit verkopen aan derden.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

 1. Het belangrijkste is dat wij je zo goed mogelijk kunnen informeren over de gereserveerde diensten. Wij sturen je na reservering een bevestigingsmailtje met alle details. Daarnaast ontvang je de dag voor je reservering een reminder e-mail, en na afloop van je bezoek een bedankmailtje.
 2. We vragen je telefoonnummer, om snel contact met je op te kunnen opnemen. Dit doen wij alleen in uitzonderlijke gevallen: bijvoorbeeld wanneer jullie groep op de reserveringstijd nog niet aanwezig is, wanneer er onverhoopt calamiteiten zijn (het gebouw staat in de brand, waardoor jullie reservering niet door kan gaan), etc.
 3. Adres, postcode en woonplaats hoeven niet verplicht ingevoerd te worden. Dit zijn optionele gegevens die wij alleen gebruiken indien achteraf een factuur moet worden verzonden. Dan hebben we de gegevens al en hoeven we ter plekke niet met pen en papier aan de gang, met kans op schrijffouten, etc. Daarnaast vinden wij het leuk om te zijn waar onze gasten overal vandaan komen.
 4. Als je vragen of klachten hebt over onze diensten, dan proberen wij je zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen je persoonsgegevens nodig, zoals je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens NIET?

 1. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet om je gerichte en relevante content te kunnen aanbieden.
 2. Wij stellen geen profiel van je op, gebaseerd op je persoonsgegevens.
 3. We tonen je geen gerichte advertenties, producten en aanbiedingen en verkopen geen beschikbare advertentieruimte aan derden.
 4. Wij hebben op dit moment geen nieuwsbrief en gebruiken je persoonsgegevens niet voor dergelijke doeleinden. Mochten we eventueel in de toekomst wel periodiek een nieuwsbrief, informatie over acties, etc., gaan verzenden, dan houden we je, met jouw toestemming, graag op de hoogte van interessant nieuws rondom Rock City Escape. Rock City Escape zal hiervoor je persoonsgegevens verwerken, indien je hiervoor uitdrukkelijk hebt aangemeld en toestemming hebt gegeven. Indien je deze informatie niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid in iedere toegezonden e-mail.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens zullen wij je hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen. Voorts bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Delen met derden

Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen (Cake Queen, Keistad Evenementen, etc.) die ons ondersteunen bij het leveren van de door jou gevraagde dienst en om die reden worden, enkel indien noodzakelijk, je persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Hierbij gaat het alleen om naam en telefoonnummer. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens.

Verbetering website / applicaties

Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website. Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden over het gebruik van de website zijn:

 • Het aantal bezoekers per dagdeel;
 • De gemiddelde verblijfsduur op specifieke locaties op de website van Rock City Escape en de aangeboden content;
 • Het aantal ‘clicks’ voordat een product wordt aangeschaft;
 • De instellingen van je apparaat die je browser naar ons toezendt.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met een derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie hierover verwijzen wij naar de website van Google Analytics.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben je persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van jouw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook jouw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn. De overige niet relevante persoonsgegevens zullen wij verwijderen.

Beveiliging en bewerkers

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Rock City Escape hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Je rechten en contact

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met Rock City Escape. Als je vragen hebt over de manier waarop Rock City Escape met je persoonsgegevens omgaat, kan je via info@rockcityescape.nl contact opnemen, onder vermelding van ‘Privacy rockcityescape.nl. Je kan ook een bericht aan bovenstaand e-mailadres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van je zijn vastgelegd, als je jouw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Wij hebben onze privacyverklaring op 07-05-2018 voor het laatst gewijzigd. Rock City Escape behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Rock City Escape adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij je informeren.

Heb je nog vragen? Deze beantwoorden wij graag! 

Ga naar contact en vul het formulier in of stuur een mailtje naar info@rockcityescape.nl en we komen er snel op terug.

CONTACT

VRAGEN?

Deze beantwoorden wij graag!

Ga naar contact en vul het formulier in of stuur een mailtje naar info@rockcityescape.nl en we komen er snel op terug.

CONTACT